Upphandling

Inköp som vi här kallar upphandling är bland annat att anskaffa varor och tjänster till rätt kvalitet och till bästa kostnad för beställaren. Inköpsarbetet består av analyser, leverantörssökning, upphandlingsförfrågningar och urval, baserade på beställaren/projektets, behov och inköpsstrategier. En viktig del i inköpsarbetet är förhandling, där avtal förhandlas fram mellan köpare och leverantör. De taktiska inköpen med processen från kravspecifikation till avtal, d.v.s. själva upphandlingarna som mynnar ut i ett avtal. I inköp kan både det operativa inköpet d.v.s. det vardagliga avropet och materialplanerings samt det taktiska inköpen ingå. Kortfattat kan man säga att det taktiska inköpet innebär att ta fram de överenskommelser som ligger till grund för det operativa inköpet. Del av detta kan vara projektledning där även granskning av fakturor, bevakning av leveranser och avropsbeställningar ingår.