Tjänster

Projektering

 • Beskrivningar, bygg-, fasad- och målningsbeskrivning
 • Förfrågningar och administrativa föreskrifter
 • Statusbesiktningar och bedömning av behov
 • Planering

Upphandling

 • Kalkylering, mängdberäkning och budgetering
 • Offertförfrågan och upphandling

Projektledning

 • Planering
 • Inköp
 • Byggledning
 • Ekonomistyrning

Kontroll

 • Kontroll under entreprenadtiden
 • Rådgivning

Besiktning

 • Slutbesiktning
 • Garantibesiktning
 • Statusbesiktning